سرویس درجه دو دوچرخه

سرویس درجه دو دوچرخه های حرفه ای، نیمه حرفه ای و آماتور مشهدی ها در مجهزترین و بروز ترین مرکز خدمات فنی تخصصی دوچرخه استان

سرویس دوچرخه اصولاً جزو مهم ترین نیاز های یک دوچرخه است در مرکز خدمات فنی تخصصی دوچرخه شهربهشت دوچرخه های حرفه ای، نیمه حرفه ای و آماتور طبق نیاز دوچرخه و نوع دوچرخه سرویس مربوطه به آن اختصاص پیدا میکند .

سرویس درجه دو دوچرخه  

سرویس درجه دو شامل مراحل زیر است :

مرحله اول : عیب یابی دوچرخه توسط مکانسین مرکز خدمات دوچرخه، خارج از عیب هایی که مراجعه کننده متوجه میشود عیب یابی تخصصی توسط مکانسین صورت میپذیرد

مرحله دوم : باز کردن لوازم، لوازم دوچرخه با بروزترین و مجهزترین ابزار باز میشود

مرحله سوم : شست وشوی تنه خالی دوچرخه بانفت و گازوئیل شوئی با باد

مرحله چهارم : شست وشوی تنه دوچرخه با کف و خشک کردن تنه با سیستم باد

مرحله پنجم : شست و شوی لوازم باز شده دوچرخه شامل زنجیر، طبق قامه، رکاب ها، شانژمان، طبق عوض کن، جای توپی تنه روی دوچرخه و توپی های دوچرخه با نفت و گازوئیل

مرحله ششم : باز کردن لاستیک، تیوپ و سیم پره ها

مرحله هفتم : تابگیری طوقه بادستگاه، پنچرگیری تیوپ و تنظیم سیم پره ها

مرحله هشتم : بازکردن توپی ها و گلویی، توپی ها مورد بررسی قرار میگیرد و گریسکاری میشود

مرحله نهم : نصب لوازم روی تنه، لوازم بازشده روی تنه نصب میشه و تنظیم اخر انجام میشود

*توجه* بازکردن انواع دوشاخ های باد به صورت جداگانه از سرویس های درجه یک دو و سه صورت میگیرد .

آنلاین نظاره گر هستید 

از ابتدایی که مراحل سرویس روی دوچرخه شما استارت میخورد شما به کمک عکس و ویدیو هایی که برایتان ارسال میشود آنلاین نظاره گر انجام سرویس روی چرختان هستید .

ضمانت پس از تحویل

پس از تحویل دوچرخه به مراجعه کننده تا یک هفته پس از تحویل اگر در روند معمولی دوچرخه اختلالی، اشکالی یا عیبی مشاهده شد به صورت رایگان دوچرخه دوباره عیب یابی و آن عبی رفع میشود . مرکز خدمات شهربهشت به عنوان اولین مرکز خدمات حرفه ای دوچرخه به صورت رایگان تا یک هفته دوچرخه شمارا ضمانت میکند .

ما میایم دنبال چرختون 

اگر برد و آورد دوچرخه براتون سخت و امکان پذیر نیست ما خدمات سیار مجموعمون فعال هست . با ثبت درخواست به دوصورت مجازی و تلفنی درب منزل شما دوچرخه رو تحویل میگیریم و طبق دستور العمل بالا سرویس میکنیم و براتون میاریم درب منزل .

چی از این بهتر ؟

آچارکشی، تنظیم دنده، گلس زدن دوچرخه و کارواش هم به صورت تعمیرات و خدمات روزانه به مراجعین محترم داده میشود .

 

مرکز خدمات فنی تخصصی دوچرخه شهر بهشت

 

 

قبل از سرویس

قبل از سرویس

قبل از سرویس

قبل از سرویس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از سرویس

بعد از سرویس

بعد از سرویس

بعد از سرویس